Όροι Χρήσης

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης του web site www.WebsiteMarket.gr. Όλοι οι χρήστες, μέλη και πελάτες του web site και των υπηρεσιών του www.WebsiteMarket.gr δηλώνουν ρητά ότι αποδέχονται τους παρακάτω όρους χρήσης.

Το www.WebsiteMarket.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη. Το www.WebsiteMarket.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν συμπεριλαμβάνει συναλλαγές τις οποίες έχετε ήδη κάνει.


Περιορισμενη Αδεια

Το www.WebsiteMarket.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχόμενων στοιχείων της.

Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

  1. Πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και
  2. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν σας έχει προηγουμένως χορηγηθεί γραπτή άδεια από το www.WebsiteMarket.gr.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας www.WebsiteMarket.gr. Προτού κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, σας καλούμε να διαβάσετε τους εν λόγω Όρους με προσοχή.

Είστε ηλικίας 18 ετών και άνω, νοήμονες, ικανοί να αναλάβετε την ευθύνη των πράξεών σας.

Συμφωνείτε ότι παρέχετε ακριβείς πληροφορίες στο website μας.

Βεβαιώνετε ότι είστε το πρόσωπο του οπoίου τα στοιχεία δόθηκαν στο website ή/και είστε ο ιδιοκτήτης των domain που αιτηθήκατε να παρουσιαστούν για πώληση/ενοικίαση στο www.WebsiteMarket.gr.

Λειτουργείτε ως κύριος του λογαριασμού και όχι ως μεσάζων εκπροσωπώντας κάποιο τρίτο μέρος.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι προς εσάς για οποιαδήποτε χρηματική ή άλλου είδους απώλεια μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα χρήσης των υπηρεσιών και προϊόντων μας.

Για ο,τιδήποτε υποστείτε ως αποτέλεσμα χρήσης των υπηρεσιών και προϊόντων μας, δεν αξιώνετε κανενός είδους αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων από το www.WebsiteMarket.gr.

Οι άδειες παρουσίασης των domain σας στο website παραχωρούνται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία πληρωμής του ετήσιου εφάπαξ τέλους καταχώρησης τους, με την προϋπόθεση ότι το www.WebsiteMarket.gr λειτουργεί κανονικά. Στην περίπτωση που το www.WebsiteMarket.gr παύσει ή διακόψει τη λειτουργία του για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τότε οι σε ισχύ άδειες παρουσίασης των domain σας καταργούνται και εσείς δεν αξιώνετε κανενός είδους αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων (μερική ή ολική).

Αποδέχεστε ότι σε περίπτωση που προβείτε σε δυσφημιστικές ενέργειες ή αναφορές σε οποιοδήποτε έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλου είδους μέσο για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του www.WebsiteMarket.gr, τότε αυτόματα διαγράφεται ο λογαριασμός σας ως μέλος και οι σε ισχύ άδειες παρουσίασης των domain σας καταργούνται και εσείς δεν αξιώνετε κανενός είδους αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων (μερική ή ολική).

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι λόγω αναβαθμίσεων της πλατφόρμας μας, του λογισμικού και υπηρεσιών μας ενδέχεται για κάποια χρονικά διαστήματα το website και οι υπηρεσίες μας να μην βρίσκονται σε λειτουργία.

Η "Υποστήριξη Ζωντανά" παρέχεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως αν είναι μέλη ή μη μέλη. Το www.WebsiteMarket.gr, με το εξειδικευμένο προσωπικό του, δεν υποχρεούται να παρέχει την "Υποστήριξη Ζωντανά" σε 24ωρη βάση καθημερινά αλλά δύναται να την παρέχει μόνο για τις ώρες που είναι εύκαιρα και διαθέσιμα τα στελέχη του τμήματος υποστήριξης.


Δικαιωματα Πνευματικης Ιδιοκτησιας και Σημα

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, τα κείμενα, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του www.WebsiteMarket.gr.


Ενημερωτικα μηνύματα μέσω e-mail

Το www.WebsiteMarket.gr στέλνει με email εγκρίσεις/απορρίψεις domain που έχουν αιτηθεί χρήστες να καταχωρήσουν για πώληση/ενοικίαση στο website. Επίσης μέσω email παρέχονται συμβουλές/αναλύσεις/αξιολογήσεις domain των συμβούλων/μεσιτών του website σε χρήστες αγοραστές/πωλητές που έχουν προμηθευτεί την σχετική υπηρεσία.

Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται αν τα email δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP (Internet Service Providers) για την παράδοση.

Tα email μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.


Επικοινωνηστε μαζι μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα δικαιώματά σας ως καταναλωτές, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου: info@WebsiteMarket.gr.