Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για τον ιστότοπο www.WebsiteMarket.gr ("WebsiteMarket") που συλλέγει δεδομένα και προβάλλει αυτούς τους όρους, καθώς και τις υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων εκτός σύνδεσης. Δεν ισχύει για ιστότοπους, υπηρεσίες και προϊόντα που δεν εμφανίζουν ούτε συνδέονται με αυτήν τη δήλωση ή που έχουν δικές τους δηλώσεις απορρήτου.

Η WebsiteMarket δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών ή/και εντολών από τον πελάτη/επισκέπτη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της WebsiteMarket ή/και των υπαλλήλων της.

Η WebsiteMarket έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/πελάτες της ιστοσελίδας. Ωστόσο η WebsiteMarket δε φέρει καμμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

Η WebsiteMarket είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εχεμύθειας και της εμπιστοσύνης των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση») προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

Η WebsiteMarket συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών (δείτε κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες).

Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, η WebsiteMarket έχει δεσμευτεί να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (που συχνά αναφέρονται ως «προσωπικά δεδομένα» ή «PII») που έχουν συλλεγεί είτε διαδικτυακά μέσω του ιστότοπού της www.WebsiteMarket.gr είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχει, είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.

Γενικά, ο σκοπός της WebsiteMarket είναι να συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους διαδικτυακούς επισκέπτες έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει σε αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες ή προκειμένου να τους εξυπηρετεί καλύτερα και να εξατομικεύει την εμπειρία και την αλληλεπίδρασή τους με την WebsiteMarket.

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τα συλλέγουμε.

Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε, για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αν εγγραφείτε/πραγματοποιήσετε αγορά στην ηλεκτρονικό μας πλατφόρμα www.WebsiteMarket.gr. Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να έχετε ήδη δώσει παλαιότερα τα Προσωπικά σας Δεδομένα στην WebsiteMarket.

Με την εγγραφή σας και/ή την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας στην WebsiteMarket, συναινείτε επίσης στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή από τις επαγγελματικές προδιαγραφές. Για παράδειγμα, εάν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα της WebsiteMarket και παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη.

Σε μερικές περιπτώσεις όπου έχετε εγγραφεί για ορισμένα προϊόντα ή/και ορισμένες υπηρεσίες, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε προσωρινά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μέχρι να λάβουμε την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρείχατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που παρείχατε στο πλαίσιο της εγγραφής σας για να επιβεβαιώσετε το αίτημα εγγραφής).

Η WebsiteMarket γενικά συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή αν πραγματοποιείτε αγορές domain μέσα από τον ιστότοπό www.WebsiteMarket.gr, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να εκπληρώσουμε την υποχρέωσή μας ως προς την ολοκλήρωση και την παροχή της υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμφωνίας. Επίσης χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για τα έννομα συμφέροντά μας, όπως το να σας παράσχουμε το καλύτερο και πλέον κατάλληλο περιεχόμενο για τον ιστότοπο, email και newsletter, για τη βελτίωση και την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, του περιεχομένου του ιστότοπου της WebsiteMarket, καθώς και για σκοπούς διαχείρισης, εντοπισμού απάτης και άλλους νομικούς σκοπούς. Όταν χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα συμφέροντά μας, δίνουμε πάντα προτεραιότητα στα δικά σας δικαιώματα και συμφέροντα αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας, έναντι των δικών μας δικαιωμάτων και συμφερόντων. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

"Δεδομένα Πληρωμών": Τα Δεδομένα Πληρωμών είναι οι πληροφορίες που παρέχετε όταν πραγματοποιείτε ηλεκτρονικές αγορές. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τον αριθμό του μέσου πληρωμής σας (π.χ. χρεωστική/πιστωτική κάρτα, PayPal), το όνομα και τη διεύθυνση χρέωσής σας, τον μήνα και το έτος λήξης της κάρτας και τον κωδικό ασφαλείας που σχετίζεται με το μέσο πληρωμής σας (π.χ. CSV ή CVV). Όλες οι πληρωμές για την αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών μας υπόκεινται σε επεξεργασία και εκτελούνται από τρίτη εταιρεία, κυρίως από την PayPal (www.PayPal.com, ασφαλείς κρυπτογραφημένες συναλλαγές). Η WebsiteMarket δεν εμπλέκεται καθόλου στη διαδικασία πληρωμών ή/και επεξεργασία πληρωμών και δεν συλλέγει κανένα είδος δεδομένων πληρωμής εκτός από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση εκπλήρωσης και την παροχή της υπηρεσίας μας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ μας.

1.1 Αυτόματη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά το website www.WebsiteMarket.gr δεν χρησιμοποιεί cookies, web beacons ή άλλες τεχνολογίες για να συλλέξει αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν μας επισκέπτεσθε διαδικτυακά.

1.1.1 Διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστότοπου.

1.1.2 Cookies

Ένα cookie είναι ένα συνηθισμένο αυτοματοποιημένο εργαλείο συλλογής δεδομένων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας από ιστότοπους που επισκέπτεστε ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μορφοποιημένα με HTML που ανοίγετε, προκειμένου να λειτουργούν οι ιστότοποι ή να εργάζονται πιο αποτελεσματικά.

Δεν τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή σας ή στην συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, κάθε φορά που μας επισκέπτεστε στο διαδίκτυο. Το website www.WebsiteMarket.gr δεν χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies.

"Συλλογή δεδομένων από τρίτους". Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται άλλα εργαλεία τρίτων και widgets στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα ή για την παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών και περιεχομένου που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Η χρήση αυτών των εργαλείων ή των widgets ενδέχεται να εγκαταστήσει ένα cookie στη συσκευή σας για να κάνει την υπηρεσία τους πιο εύκολη στη χρήση, και να εξασφαλίσει ότι η δραστηριότητά σας εμφανίζεται σωστά στην ιστοσελίδα μας.
Δεν επιτρέπουμε σε αυτά τα τρίτα μέρη να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς (όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στον ιστότοπό μας ούτε μοιραζόμαστε μαζί τους οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς.

Τα cookies από μόνα τους δεν μας γνωστοποιούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή σας προσδιορίζουν προσωπικά καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Εάν στο μέλλον δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies, ίσως μπορείτε να τα απορρίψετε προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies. Εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένες λειτουργίες, υπηρεσίες ή υποστήριξη. Αν έχετε επισκεφτεί προηγουμένως τον ιστότοπό μας, ίσως χρειαστεί επίσης να διαγράψετε τυχόν υπάρχοντα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης.

Do-Not-Track. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αποτρέψετε την παρακολούθηση της δραστηριότητάς σας στο διαδίκτυο. Ένας από αυτούς ορίζει μια προτίμηση στο πρόγραμμα περιήγησης που ειδοποιεί τους ιστότοπους που επισκέπτεστε ότι δεν θέλετε να συλλέξουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Αυτό αναφέρεται ως σήμα Do-Not-Track ("DNT").

Λάβετε υπόψη ότι ο ιστότοπός μας ενδέχεται να μην αναγνωρίζει ή να αναλαμβάνει δράση ως απάντηση στα σήματα DNT από προγράμματα περιήγησης ιστού. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτό πρότυπο για το τι πρέπει να κάνει μια εταιρεία όταν εντοπιστεί ένα σήμα DNT. Σε περίπτωση που οριστεί ένα τελικό πρότυπο, θα αξιολογήσουμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε κατάλληλα σε αυτά τα σήματα.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies, το Do-Not-Track και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.youronlinechoices.com

1.1.3 Google Analytics

Η WebsiteMarket χρησιμοποιεί παρόχους υπηρεσιών τρίτων μερών για τη συλλογή μετρήσεων χρήστη και δεδομένων χρήσης. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο μας, την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από εμάς, τους συνεργάτες μας και τους προμηθευτές μας μέσω της χρήσης cookies, ετικέτες, κώδικα JavaScript ή άλλες τεχνολογίες ιστού. Εμείς και οι συνεργάτες μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ανώνυμες πληροφορίες για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων σε εσάς για αγαθά και υπηρεσίες, για ανάλυση μάρκετινγκ και για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας. Επί του παρόντος, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες υπηρεσίες εντοπισμού ιστού:

Google Analytics: Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου τοποθετημένα στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν την ιστοσελίδα να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας θα μεταδίδονται κανονικά και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμίας IP, η Google θα συντομεύσει τη διεύθυνση IP στα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Εκ μέρους του παρόχου δικτυακών τόπων, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα ιστοτόπου για τους φορείς εκμετάλλευσης δικτυακών τόπων και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη δραστηριότητα του ιστοτόπου και τη χρήση του Διαδικτύου στον παροχέα του δικτυακού τόπου. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP που μεταδίδει το πρόγραμμα περιήγησής σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα αποθηκεύονται από την Google.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, σημειώστε ότι αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστοτόπου. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε την απόκτηση δεδομένων που συλλέγονται από cookies και σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP), κατεβάζοντας και εγκαταστήζοντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Λάβετε υπόψη ότι σε αυτόν τον ιστότοπο, ο κώδικας Google Analytics συμπληρώνεται με το "anonymizeIp". Αυτό επιτρέπει την επεξεργασία διευθύνσεων IP σε σύντομη μορφή για να αποκλείεται η άμεση αναφορά σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Για περισσότερες πληροφορίες που παρέχονται από την Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el.

Σε κάθε περίπτωση, εάν θέλετε να διαχειριστείτε, να απενεργοποιήσετε ή να εξουσιοδοτήσετε τα cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω συνδέσμους:


1.1.4 Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της WebsiteMarket, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

1.2 Παιδιά

Η WebsiteMarket αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο ιστότοπός μας ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως ούτε απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 13 ετών.

2. Γνωστοποίηση και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η WebsiteMarket ενδέχεται να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορες εξωτερικές εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών ή πωλητές που εργάζονται για λογαριασμό μας προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, αφότου σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και λάβουμε τη συναίνεσή σας.
Η WebsiteMarket μπορεί επίσης να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σχετικά με την πώληση, εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση της επιχείρησης του ιστότοπου τον οποίο αφορούν τα δεδομένα, προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα της κυβέρνησης ή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστικές αποφάσεις ή νομοθετικούς κανονισμούς. Τέτοιες αποκαλύψεις μπορεί επίσης να απαιτούνται για ελέγχους προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ελέγχους ασφαλείας ή/και για τη διερεύνηση ή ανταπόκριση σε παράπονα ή απειλές κατά της ασφάλειας.

Η WebsiteMarket δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους. Επίσης, η WebsiteMarket δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους.

3. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου;

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας, διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων), φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο αρχείο).
Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για σας, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στην WebsiteMarket, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, επειδή σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν καμμία παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Γενικά, απαιτούνται από το website www.WebsiteMarket.gr μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα ώστε να ολοκληρωθεί η υπηρεσία που ζητήσατε ή ώστε να μεταβιβαστεί η ιδιοκτησία ενός domain ή να πραγματοποιηθεί η διεκπεραίωση/αποστολή μίας παραγγελίας προϊόντων. Επίσης, μπορεί να ζητήσουμε από εσάς να παρέχετε στην WebsiteMarket ορισμένα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, τα προϊόντα μας και τις εκδηλώσεις μας. Η WebsiteMarket μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις.

Πώς να σταματήσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς (Αίτηση εξαίρεσης) / Προτιμήσεις επικοινωνίας

Μπορείτε να σταματήσετε οποιαδήποτε στιγμή την παράδοση μελλοντικού διαφημιστικού μηνύματος από τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες της WebsiteMarket:

  • Στείλτε μας ένα email στο "info@WebsiteMarket.com" με θέμα "Κατάργηση"
  • Ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία.

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, μόλις λάβουμε το αίτημά εξαίρεσής σας, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια.

4. Για πόσο χρόνο θα κρατάτε τα δεδομένα μου σε αρχείο;

Θα κρατήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα κρατήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του χρόνου τήρησης περιλαμβάνουν:
(α) Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας
(β) κατά πόσο υφίσταται νόμιμη υποχρέωση στην οποία υπαγόμαστε, ή
(γ) κατά πόσο η διατήρηση συνίσταται σύμφωνα με τη νομική μας θέση (όπως σχετικά με την επιβολή των διατάξεων περί παραγραφής, τις δικαστικές διαφορές ή κανονιστικές έρευνες).

5. Ασφάλεια και ακεραιότητα των Δεδομένων

Η WebsiteMarket εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Παρακαλείστε να έχετε υπόψη σας ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Αν και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον ιστότοπό μας. Μετά τη λήψη των στοιχείων σας θα εφαρμόσουμε αυστηρές διαδικασίες και λειτουργίες ασφαλείας ώστε να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση.

Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρι ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

6. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπος της WebsiteMarket μπορεί να εμπεριέχει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους που διέπονται από άλλες δηλώσεις απορρήτου το περιεχόμενο των οποίων ενδέχεται να διαφέρει από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Παρακαλείστε να μελετάτε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε πριν υποβάλετε σε αυτόν τυχόν προσωπικά δεδομένα. Αν και προσπαθούμε να παρέχουμε συνδέσεις μόνο με ιστοτόπους που μοιράζονται τις υψηλές προδιαγραφές μας και τον σεβασμό στην ιδιωτικότητα δεν υπέχουμε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ασφάλεια ή τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν άλλοι ιστότοποι.

7. Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών

Η WebsiteMarket λαμβάνει προσωπικά δεδομένα κατά την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων συνήθως κατά την παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων σε ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα. Οι σχέσεις μας με τους πελάτες διέπονται από τις επιστολές συνεργασίας και τους γενικούς όρους συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε. Η WebsiteMarket παρέχει υπηρεσίες διαφόρων τύπων και ο ρόλος της ενδέχεται να μην είναι πάντα ευκρινής για τα άτομα που είναι υποκείμενα των δεδομένων. Ωστόσο, η WebsiteMarket συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις εφαρμοστέες κανονιστικές οδηγίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Παραβιάσεις δεδομένων

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Ελεγκτής δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτού του ιστοτόπου είναι το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την συγκεκριμένη ιστοσελίδα και εκπροσωπείται νόμιμα.

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Η WebsiteMarket υποβάλλει την παρούσα Δήλωση σε συχνή επανεξέταση και ενδέχεται να την τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση που κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές ή αλλαγές που σας επηρεάζουν (π.χ. αν αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προτού ξεκινήσουμε την επεξεργασία.

8. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου της WebsiteMarket info@WebsiteMarket.gr.